Nguyên liệu thực phẩm

Phụ gia thực phẩm

thông tin liên hệ
Mr. Lê Việt Dũng
Giám Đốc - 0913 915 533

Glucoza

Dextrose Monohydrate M của Roquette (Pháp)
Dextrose Monohydrate M của Roquette (Pháp)