Nguyên liệu thực phẩm

Phụ gia thực phẩm

thông tin liên hệ
Mr. Lê Việt Dũng
Giám Đốc - 0913 915 533

Gluten

Gluten lúa mì Roquette (Pháp)
Gluten lúa mì Roquette (Pháp)
Gluten lúa mì Xinrui (Trung Quốc)
Gluten lúa mì Xinrui (Trung Quốc)