Nguyên liệu thực phẩm

Phụ gia thực phẩm

thông tin liên hệ
Mr. Lê Việt Dũng
Giám Đốc - 0913 915 533

Glycerol

Refined Glycerine của Wilmar (Indinesia)
Refined Glycerine của Wilmar (Indinesia)