Nguyên liệu thực phẩm

Phụ gia thực phẩm

thông tin liên hệ
Mr. Lê Việt Dũng
Giám Đốc - 0913 915 533

Sorbitol

Sorbitol bột P20/60 của  Roquette (Pháp)
Sorbitol bột P20/60 của Roquette (Pháp)
Sorbitol NEOSORB 70/70 của Roquette (Pháp)
Sorbitol NEOSORB 70/70 của Roquette (Pháp)
Sorbitol NEOSORB 70/70 của Roquette (Pháp) sản xuất tại TQ
Sorbitol NEOSORB 70/70 của Roquette (Pháp) sản xuấ...
Sorbitol  SORBIDEX 71205 của Cargill (Mỹ) sản xuất tại Indonesia
Sorbitol SORBIDEX 71205 của Cargill (Mỹ) sản xuất...