Nguyên liệu thực phẩm

Phụ gia thực phẩm

thông tin liên hệ
Mr. Lê Việt Dũng
Giám Đốc - 0913 915 533

Tinh bột bắp biến tính

Clearam CH 10 20 Roquette (Pháp) sản xuât tại Italia
Clearam CH 10 20 Roquette (Pháp) sản xuât tại Ital...
Clearam CH 20 20 Roquette (Pháp) sản xuât tại Italia
Clearam CH 20 20 Roquette (Pháp) sản xuât tại Ital...
Pregeflo CH 20 Roquette (Pháp) sản xuât tại Italia
Pregeflo CH 20 Roquette (Pháp) sản xuât tại Italia
Resistamyl 347 của Tate & Lyle (Hà Lan)
Resistamyl 347 của Tate & Lyle (Hà Lan)